تغییر نحوه پرداخت سودهای بانکی از روز شمار به ماه شمار!

تغییر نحوه پرداخت سودهای بانکی از روز شمار به ماه شمار!

شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیمی در جهت نحوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی گرفته است که بر مبنای آن، معیار پرداخت سود سپرده‌های مذکور از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد یافت، به گونه‌ای که حداقل مانده در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور است و قرار است از ابتدای بهمن ماه سال جاری این موضوع عملی شود و حالا پرسش این است که این تصمیم چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

ادامه مطلب